© waterplanetearth Mai 2020 

WaterPlanetEarth
adviseert, coördineert en realiseert sinds 2005:

>  duurzaam waterbeheer 
>  programma management & coördinatie
>  inhoudelijk onderzoek & kennisontwikkeling
>  markt- & deskstudies, persoonlijke interviews & email-enquêtes
>  trainingen & presentaties   

Focus op duurzaamheid
WaterPlanetEarth adviseert organisaties in de publieke- en nonprofit sector door het vergroten van inhoudelijk inzicht, strategieontwikkeling, beleidsontwikkeling, kennis, evaluaties en communicatie- en organisatieverbeteringen die bijdragen aan betere maatschappelijke resultaten en duurzaamheid.


Duurzaam & Verantwoord
“Onze planeet had eigenlijk WATER moeten heten. Het water beslaat onze planeet voor meer dan 75% in oceanen en zoetwatervoorraden (zoals grondwater, meren, rivieren). De naam van onze planeet kan ik niet veranderen, maar ik wil graag bijdragen aan de kennis over en het belang van het duurzaam beheer van deze waardevolle voorraden en de verschillende partnerschappen op dit gebied”.   Janette Worm

 

 
naar clients & partners
naar contact
naar home